© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se

Om ekonomin


En utställning har sin givna, ofta ganska begränsade budget, och inom den ska allt rymmas.


Vi arbetar efter i förväg överenskomna fasta priser.


Efter en kortare diskussion med oss lämnar vi en offert på det tilltänkta arbetet.


Tillbaka