© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se

Om monterbyggande


När vi åtar oss att konstruera och tillverka en monter innebär det samtidigt att vi påtar oss ett särskilt ansvar för att montern ges en för sitt ändamål anpassad säkerhetsnivå och att den kommer att fungera väl i övrigt:


  • Vi utför en riskanalys av montern i sin miljö. Utformning och dimensionering anpassas till aktuell hotbild och till huset/rummet där montern står.

  • Vår  målsättning är att montern ska ges en god form. Vi är vana att vid konstruktionsarbetet samarbeta med arkitekter.

  • Särskilt glaslaminat tas fram till varje applikation, och glaset fästs in så att rätt lastspridning erhålls.

  • Larmdon och kanalisation integreras i konstruktionen från början.

  • Dörrar förses, vid kraftigare monterkonstruktioner, med avlastat regelverk.

  • Montern kan göras damm- och gastät.

  • Konstruktionen anpassas till de krav som både konventionell och fiberoptisk belysning ställer.


Tillbaka