Nora stad


"Så liten stad, så mycket smak"


Smak är inte bara byggnader, sådant man ser. Det sitter lika mycket i miljön, i stadens atmosfär. och atmosfär är ju i mångt och mycket en känsla. Den måste upplevas för att förstås.
En stad med anor från tidig medeltid, präglad av bergshanteringen. Hela Nora är en unik kulturmiljö med bebyggelse av 1700- och 1800-talshus, kullerstensgator, tidstypiska gårdar och gammeldags affärsskyltar.
Vandra gata upp och gata ner. Koppla av, stanna till ibland. Smaka på atmosfären.


Att hitta till oss är lätt. Nora ligger ca 3 mil norr om Örebro.


Klicka här för kartbilder

© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se