Nora Säkerhetsutveckling tillverkar följande:


Titan 1


En lättare valvdörr för klenare valvkonstruktioner.

Avsedd att monteras i rum med stålplåtsförstärkta väggar

Brandprovat till E1 60. Kommer att inbrottstestas.

Även ett brandprov till Ei 120 ska ske.


Utmärkande egenskaper:

 • Dörrblad med armerad betong

 • 4 rörliga kolvar fram med lång slaglängd

 • Heldragen bakkantsäkring

 • Alltid godkända lås. Lista 158:2

 • Aktiva och passiva säkringar

 • Manganplåt som borrskydd

 • Sfäriska rull och kullager i gångjärn

 • Förberedd för larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, platta för seismisk detektor

 • Karm för svetsmontage

 • Vikt ca 300 KG

Tillval:

 • Extra lås

 • Andra mått

 • Gallergrind

 • Innerdörr


Titan 1 levereras grundmålad liggande på pall.Tillbaka

© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se