Nora Säkerhetsutveckling tillverkar följande:


Titan 1


En lättare valvdörr för klenare valvkonstruktioner.

Brandklassad i Ei 60. Kommer att inbrottstestas. Även ett brandprov till Ei 120 ska ske. Läs mer..


Titan 2 - Grade 3

En tyngre valvdörr till betongvalv.

Titan 2 är testade och

certifierade enl SS-EN 1143-1.

Läs mer..


Titan 2 - Grade 4

En tyngre valvdörr till

valv med betongväggar

min 200mm.

Titan 2 är provade och

certifierade enl SS-EN 1143-1.

Läs mer..


Alla valvdörrar kan tillverkas

och utrustas helt enligt kundens önskan. Valvdörrarna kan även förses med en inre dörr eller gallergrind sammanbyggd med den yttre dörren.


Titan 1 kan levereras inåtgående.

Alla valvdörrar kan levereras med lås från Fas, S&G, La Gard eller Mas Hamilton. Larm av olika slag, magnetkontakter. Karmöverföring och kanalisation ingår.


Gallergrindar tillverkas för att sitta ihop med Titandörrar, men kan även monteras separat. Läs mer här


© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se