Godkända säkerhetsmontrar


Vi tillverkar en serie montrar

som är godkända enligt kammar-

Kollegiets och SSF´s provnorm.

Våra montrar uppfyller kraven för

Nivå 3, 4 och 5.


Lås, glas och stålkonstruktionen

ska utgöra en balanserad enhet.

Därför anser vi att man vid

konstruktion av en monter

måste kunna se helheten. Man måste

förstå samspelet mellan lås och

regelsystem, mellan glas och

glasinfästning och mellan dörr och

dörrinfästning.


En monter ska även vara diskret i sin gestaltning och vara lätt att arbeta i och med. Man ska inte behöva lyfta stora glas för att kunna arbeta med utställningen. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva röra utställningen för att kunna serva larm eller belysning.


Belysning ska kunna ske på olika sätt. Fiberoptik, utvändiga eller invändiga lampor, LED, lysrör eller xenon-lampor. Montern ska vara tät och ev luftväxling sker genom ett filter under montern. Vi erbjuder både aktiv eller passiv klimatisering av montern. Vi kan även tillverka montern extremt tät.


Montern ska kunna byggas i olika storlekar utan att det därför kommer att bli onödigt dyrt. Monterkonstruktionen ska kunna passa till allt från lamellglas upp till de tyngsta säkerhetsglasen utan för stora ändringar i grundkonceptet.


Idag använder vi glas från Gemax AB och Planglasteknik AB


Vi åtar oss också rena konsultuppdrag, gör konstruktioner och ritningar, hjälper till med upphandling, kontakter med leverantörer o s v.


Om ekonomin


Om monterbyggande

© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se