© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se

Säkerhetsrum


Om man har behov av att förstärka inbrottskyddet av ett rum som från början inte är avsett för detta, kan man göra på två sätt:

  • Riva allt för att bygga nytt

  • Eller förstärka befintliga väggar och tak, eventuellt även golvet med stålpaneler


Nora Säkerhetsutveckling har tagit fram en serie olika paneler som inte behöver svetsas samman, utan kan till sista biten skruvas ihop inifrån.


Panelerna tillverkas i 4mm stålplåt (Domex 350). Samma stål som används i säkerhetsskåp.

Dessa paneler finns i sektioner med olika bredder, i hörn-, tak- och golvsektioner.

Det finns även en sektion som bildar en förstärkt öppning där en Titan 1 passar in.


Vill man skärma av ett hörn eller kanske stänga till en korridor, så går det mycket bra med passande standardpaneler kompletterade med specialpaneler som måttanpassas.


Ibland har man ett betonggolv som inte behöver förstärkas, och då använder man paneler som är avsedda att skruvas fast med kemankare e.dyl. Ibland gäller samma sak för taket.


För att kunna bygga på med innerväggar av trä, kan man begära att få horisontella tvärstag av trä på väggarna för att kunna snickra vidare.


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.