© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se

Gallergrindar


Tillverkas för att sitta ihop med Titandörrar men kan även monteras separat .


Följande typer finns:


Typ 1.

med elslutbleck Solid 5141, stolpe 824

Assa låskista 8561, nödbehör

dörrstängare Dorma TS 83   

magnetkontakt Aritech DC 1076


Typ 2.   

med motorlås Abloy 8155 inkl styrenhet

dörrstängare Dorma TS 83 , nödbehör

magnetkontakt Aritech DC 1076


Typ 3. 

med elslutbleck Solid 570 , stolpe 730

Assa låskista 1560 , nödbehör 8061 , trycke 6696

dörrstängare Dorma TS 83 , magnetkontakt DC 1076