Titan 2 - Grade 3


Titan 2 är en tyngre valvdörr

till valv med betongväggar

min 200mm.


Titan 2 är provade och

certifierade enl SS-EN 1143-1.


Alla valvdörrar kan tillverkas

och utrustas helt enligt kundens

önskan. Valvdörrarna kan även

förses med en inre dörr eller

gallergrind sammanbyggd

med den yttre dörren.


Utmärkande egenskaper:

 • Dörrblad med välarmerad betong

 • 6 rörliga kolvar fram med lång slaglängd

 • 6 fasta kolvar som bakkantsäkring

 • Alltid godkända lås. Lista 158:2

 • Aktiva och passiva säkringar

 • Heltäckande glasplatta som borrskydd

 • Sfäriska rull och kullager i gångjärn

 • Förberedd för larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, platta för seismisk detektor

 • Karm för kemankarmmontage

 • Vikt ca 900 KG


Tillval:

 • Extra lås

 • Andra mått

 • Gallergrind

 • Innerdörr


Tillbaka


© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se