Titan 2 - Grade 4


Titan 2 är en

tyngre valvdörr till

valv med betongväggar

min 200mm.


Titan 2 är provade och

certifierade enl SS-EN 1143-1.


Alla valvdörrar kan tillverkas

och utrustas helt enligt kundens

önskan. Valvdörrarna kan även

förses med en inre dörr eller

gallergrind sammanbyggd med

den yttre dörren.


Tillbaka

© Nora Säkerhetsutveckling AB

Borgmästarg 2    |     71331 Nora
Tfn: 0587-151 50        |    Fax: 0587-152 85

E-post: thems.busk@norasakerhetsutv.se