Vi utvecklar och tillverkar våra produkter med dig och dina behov i fokus. Vårt mål är att erbjuda kravställd säkerhet med största möjliga funktionalitet och användarvänlighet. Våra produkter tillverkas i Sverige med få inblandade parter vilket gör att vi har full koll på alla steg i processen. Vi har produktion i centrala Sverige vilket gör att vi har “nära till alla”.

Vi lagerför inga produkter utan utvecklar och tillverkar helt efter dina behov. Det gör att vi utöver standardutförande, kan skräddarsy en lösning som passar just dig, vilket är en styrka rent säkerhetsmässigt. Scrolla ner för att läsa mer om produkterna vi erbjuder.

Vi kommer gärna ut till dig, kostnadsfritt, för att diskutera vilken lösning som passar bäst hos dig, och för att vi ska se vilka förutsättningar vi har att jobba med, och hur vi ska anpassa produkten.

Alla våra produkter kommer med 2 års garanti.

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter med dig och dina behov i fokus. Vårt mål är att erbjuda kravställd säkerhet med största möjliga funktionalitet och användarvänlighet. Vi har produktion i centrala Sverige.

Vi lagerför inga produkter utan utvecklar och tillverkar helt efter dina behov. Det gör att vi utöver standardutförande, kan skräddarsy en lösning som passar just dig, vilket är en styrka rent säkerhetsmässigt.

VI kommer gärna ut till dig, kostnadsfritt, för att diskutera vilken lösning som passar bäst hos dig, och för att vi ska se vilka förutsättningar vi har att jobba med, och hur vi ska anpassa produkten.

Alla våra produkter kommer med 2 års garanti.

valvdörr
valvdörr
säkerhetsrum
säkerhetsrum
skyddsmonter
skydsmonter

valvdörrar

Vi har 3 typer av dörrar, i två olika klassificeringar. SS EN 1143-1 dörrarna är provade  och godkända på RI.SE, och SSF 3492 produkterna går just nu som “lika säkert som”, men kommer att provas inom snar framtid.

TITAN: “Lika säker som” SSF 3492. Används till säkerhetsrummen där inte det finns behov av brandskydd.

TITAN 1: “Lika säker som” SSF 3492. Brandklassad till EI60. Används till säkerhetsrummen där behov av brandskydd finns.

TITAN 2: Dörrar inom SS EN 1143-1. I dagsläget har vi dörrar med certifieringsnivå:

GRADE III

GRADE IV.

Valvdörrarna levereras med förberedd larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, och platta för seismisk detektor. Levereras grundmålad.

TILLVAL: Det går självklart att få valvdörrarna måttanpassade, med extra lås, och de kan levereras med innerdörr alternativt gallergrind. Gallergrind kan vara smidigt om valvet används frekvent dagtid, men behöver en hög säkerhetsklass nattetid, eller vid förhöjd säkerhet.

valvdörrar

Vi har 3 typer av dörrar, i två olika klassificeringar. SS EN 1143-1 dörrarna är provade  och godkända på RI.SE, och SSF 3492 produkterna går just nu som “lika säkert som”, men kommer att provas inom snar framtid.

TITAN: “Lika säker som” SSF 3492. Används till säkerhetsrummen där inte det finns behov av brandskydd.

TITAN 1: “Lika säker som” SSF 3492. Brandklassad till EI60. Används till säkerhetsrummen där behov av brandskydd finns.

TITAN 2: Dörrar inom SS EN 1143-1. I dagsläget har vi dörrar med certifieringsnivå:

GRADE III

GRADE IV.

Valvdörrarna levereras med förberedd larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, och platta för seismisk detektor. Levereras grundmålad.

TILLVAL: Det går självklart att få valvdörrarna måttanpassade, med extra lås, och de kan levereras med innerdörr alternativt gallergrind. Gallergrind kan vara smidigt om valvet används frekvent dagtid, men behöver en hög säkerhetsklass nattetid, eller vid förhöjd säkerhet.

säkerhetsrum

Våra säkerhetsrum bygger på principen att vi förstärker ett redan befintligt rum, alternativt bygger ett rum i rummet. Rummet skruvas ihop och inga heta arbeten behövs. Till rummet används i dagsläget valvdörr TITAN 1 och hela rummet klassas som “lika säkert som” SSF 3492 (provning för klassificering SSF 3492 kommer ske under 2020/2021, där även en specifik valvdörr kommer att testas). TITAN 1 är brandklassad enligt EI60,  och för att brandskydda hela rummet klär du in rummet utvändigt med 2 lager brandgips.

Rummet byggs efter dina behov i storlek och form och kan fås med golv och tak ifall ditt befintliga rum inte har uppnår kraven på dessa.

Säkerhetsrum används huvudsaklig till:

  • Förvaring av hemlig handling

  • Serverrum

  • Arkiv

  • Förvaring av övrigt värdefulla egendomar såsom hästsadlar, cyklar, motorer, verktyg mm.

säkerhetsrum

Våra säkerhetsrum bygger på principen att vi förstärker ett redan befintligt rum, alternativt bygger ett rum i rummet. Rummet skruvas ihop och inga heta arbeten behövs. Till rummet används i dagsläget valvdörr TITAN 1 och hela rummet klassas som “lika säkert som” SSF 3492 (provning för klassificering SSF 3492 kommer ske under 2020/2021, där även en specifik valvdörr kommer att testas). TITAN 1 är brandklassad enligt EI60,  och för att brandskydda hela rummet klär du in rummet utvändigt med 2 lager brandgips.

Rummet byggs efter dina behov i storlek och form och kan fås med golv och tak ifall ditt befintliga rum inte har uppnår kraven på dessa.

Säkerhetsrum används huvudsaklig till:

  • Förvaring av hemlig handling

  • Serverrum

  • Arkiv

  • Förvaring av övrigt värdefulla egendomar såsom hästsadlar, cyklar, motorer, verktyg mm.

skyddsmontrar

Vi tillverkar en serie skyddsmontrar som är godkända enligt Kammarkollegiets och SSF´s provnorm. Våra skyddsmontrar uppfyller kraven för Kammarkollegiets nivå 3, 4 och 5. Det som skiljer de olika nivåerna är främst glasets beskaffenhet.

Lås, glas och stålkonstruktionen ska utgöra en balanserad enhet. En skyddsmonter ska även vara diskret i sin gestaltning och vara lätt att arbeta i och med. Du ska inte behöva lyfta stora glas för att kunna arbeta med utställningen. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva röra utställningen för att kunna serva larm eller belysning.

Belysning med LED-teknik.

Skyddsmontrar ska ses som mer än bara till museeexponering. Vill du exponera dyrbara produkter i butik eller showroom kan specialbyggda skyddsmontrar öka exklusiviteten och intycket av produkten.

Vi kan självklart bygga oklassade montrar,  som används där krav på inbrottsskydd inte finns.

Vi bygger endast montrar i stål och glas.

skyddsmontrar

Vi tillverkar en serie skyddsmontrar som är godkända enligt Kammarkollegiets och SSF´s provnorm. Våra skyddsmontrar uppfyller kraven för Kammarkollegiets nivå 3, 4 och 5. Det som skiljer de olika nivåerna är främst glasets beskaffenhet.

Lås, glas och stålkonstruktionen ska utgöra en balanserad enhet. En skyddsmonter ska även vara diskret i sin gestaltning och vara lätt att arbeta i och med. Du ska inte behöva lyfta stora glas för att kunna arbeta med utställningen. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva röra utställningen för att kunna serva larm eller belysning.

Belysning med LED-teknik.

Skyddsmontrar ska ses som mer än bara till museeexponering. Vill du exponera dyrbara produkter i butik eller showroom kan specialbyggda skyddsmontrar öka exklusiviteten och intycket av produkten.

Vi kan självklart bygga oklassade montrar,  som används där krav på inbrottsskydd inte finns.

Vi bygger endast montrar i stål och glas.