SÄKERHETSRUM SSF3492

Vi anpassar och bygger säkerhetsrum SSF 3492 för dig och dina behov. Säkerhetsrum används oftast till serverhall och säker förvaring, hemma eller på arbetet. Våra säkerhetsrum bygger på principen att vi förstärker ett redan befintligt rum, alternativt bygger ett rum i rummet. Rummet skruvas ihop och inga heta arbeten behövs. Till rummet används i dagsläget valvdörr TITAN 1 och hela rummet klassas som “lika säkert som” SSF 3492 (provning för klassificering SSF 3492 kommer ske under 2020/2021, där även en specifik valvdörr kommer att testas). TITAN 1 är brandklassad enligt EI60,  och för att brandskydda hela rummet klär du in rummet utvändigt med 2 lager brandgips.

Rummet byggs efter dina behov i storlek och form och kan fås med golv och tak ifall ditt befintliga rum inte har uppnår kraven på dessa.

Säkerhetsrum används huvudsaklig till:

  • Förvaring av hemlig handling
  • Serverrum
  • Arkiv
  • Förvaring av övrigt värdefulla egendomar såsom hästsadlar, cyklar, motorer, verktyg mm.

KONTAKT
VALVDÖRR SS EN 1143-1
SKYDDSMONTER

SÄKERHETSRUM SSF3492

Vi anpassar och bygger säkerhetsrum SSF 3492 för dig och dina behov. Säkerhetsrum används oftast till serverhall och säker förvaring, hemma eller på arbetet. Våra säkerhetsrum bygger på principen att vi förstärker ett redan befintligt rum, alternativt bygger ett rum i rummet. Rummet skruvas ihop och inga heta arbeten behövs. Till rummet används i dagsläget valvdörr TITAN 1 och hela rummet klassas som “lika säkert som” SSF 3492 (provning för klassificering SSF 3492 kommer ske under 2020/2021, där även en specifik valvdörr kommer att testas). TITAN 1 är brandklassad enligt EI60,  och för att brandskydda hela rummet klär du in rummet utvändigt med 2 lager brandgips.

Rummet byggs efter dina behov i storlek och form och kan fås med golv och tak ifall ditt befintliga rum inte har uppnår kraven på dessa.

Säkerhetsrum används huvudsaklig till:

  • Förvaring av hemlig handling
  • Serverrum
  • Arkiv
  • Förvaring av övrigt värdefulla egendomar såsom hästsadlar, cyklar, motorer, verktyg mm.

KONTAKT
VALVDÖRR SS EN 1143-1
SKYDDSMONTER NIVÅ 3, 4, 5