SKYDDSMONTER NIVÅ 3, 4, 5

Våra skyddsmontrar år provade och godkända enligt kammarkollegiets nivå 3, 4, och 5, till museum, kommuner, bibliotek och till säker exponering i butiker. Vi tillverkar en serie skyddsmontrar som är godkända enligt Kammarkollegiets och SSF´s provnorm. Våra skyddsmontrar uppfyller kraven för Kammarkollegiets nivå 3, 4 och 5. Det som skiljer de olika nivåerna är främst glasets beskaffenhet.

Lås, glas och stålkonstruktionen ska utgöra en balanserad enhet. En skyddsmonter ska även vara diskret i sin gestaltning och vara lätt att arbeta i och med. Du ska inte behöva lyfta stora glas för att kunna arbeta med utställningen. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva röra utställningen för att kunna serva larm eller belysning.

Belysning med LED-teknik.

Skyddsmontrar ska ses som mer än bara till museeexponering. Vill du exponera dyrbara produkter i butik eller showroom kan specialbyggda skyddsmontrar öka exklusiviteten och intycket av produkten.

Vi kan självklart bygga oklassade montrar,  som används där krav på inbrottsskydd inte finns.

Vi bygger endast montrar i stål och glas.

KONTAKT
VALVDÖRR SS EN 1143-1
SÄKERHETSRUM SSF 3492

SKYDDSMONTER NIVÅ 3, 4, 5

Våra skyddsmontrar är provade och godkända enligt kammarkollegiets nivå 3, 4, och 5, till museum, kommuner, bibliotek och till säker exponering i butiker. Vi tillverkar en serie skyddsmontrar som är godkända enligt Kammarkollegiets och SSF´s provnorm. Våra skyddsmontrar uppfyller kraven för Kammarkollegiets nivå 3, 4 och 5. Det som skiljer de olika nivåerna är främst glasets beskaffenhet.

Lås, glas och stålkonstruktionen ska utgöra en balanserad enhet. En skyddsmonter ska även vara diskret i sin gestaltning och vara lätt att arbeta i och med. Du ska inte behöva lyfta stora glas för att kunna arbeta med utställningen. Det ska heller inte vara nödvändigt att behöva röra utställningen för att kunna serva larm eller belysning.

Belysning med LED-teknik.

Skyddsmontrar ska ses som mer än bara till museeexponering. Vill du exponera dyrbara produkter i butik eller showroom kan specialbyggda skyddsmontrar öka exklusiviteten och intycket av produkten.

Vi kan självklart bygga oklassade montrar,  som används där krav på inbrottsskydd inte finns.

Vi bygger endast montrar i stål och glas.

KONTAKT
VALVDÖRR SS EN 1143-1
SÄKERHETSRUM SSF 3492