VALVDÖRR SS EN 1143-1

Vi har 3 typer av dörrar, i två olika klassificeringar. SS EN 1143-1 dörrarna är provade  och godkända på RI.SE, och SSF 3492 produkterna går just nu som “lika säkert som”, men kommer att provas inom snar framtid. Samtliga är anpassningsbara efter dina behov och förutsättningar, sett till storlek och orientering på dörren. Med det menas om den ska vara vänsterhängd, högerhängd, om den ska kunna öppnas inifrån och så vidare.

TITAN: “Lika säker som” SSF 3492. Används till säkerhetsrummen där inte det finns behov av brandskydd.

TITAN 1: “Lika säker som” SSF 3492. Brandklassad till EI60. Används till säkerhetsrummen där behov av brandskydd finns.

TITAN 2: Dörrar inom SS EN 1143-1.

VI erbjuder valvdörrar i 4 certifieringsnivår: GRADE III – GRADE IV – GRADE V – GRADE VI

Valvdörrarna levereras med förberedd larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, och platta för seismisk detektor. Levereras grundmålad.

TILLVAL: Det går självklart att få valvdörrarna måttanpassade, med extra lås, och de kan levereras med innerdörr alternativt gallergrind. Gallergrind är smidigt om valvet används frekvent dagtid då valvdörren kan stå öppen, men behöver en hög säkerhetsklass nattetid, eller vid förhöjd säkerhet.

KONTAKT
SKYDDSMONTER
SÄKERHETSRUM SSF 3492

VALVDÖRR SS EN 1143-1

Vi har 3 typer av dörrar, i två olika klassificeringar. SS EN 1143-1 dörrarna är provade  och godkända på RI.SE, och SSF 3492 produkterna går just nu som “lika säkert som”, men kommer att provas inom snar framtid. Samtliga är anpassningsbara efter dina behov och förutsättningar, sett till storlek och orientering på dörren. Med det menas om den ska vara vänsterhängd, högerhängd, om den ska kunna öppnas inifrån och så vidare.

TITAN: “Lika säker som” SSF 3492. Används till säkerhetsrummen där inte det finns behov av brandskydd.

TITAN 1: “Lika säker som” SSF 3492. Brandklassad till EI60. Används till säkerhetsrummen där behov av brandskydd finns.

TITAN 2: Dörrar inom SS EN 1143-1. Vi erbjuder valvdörrar 4 certifieringsnivår:

GRADE III

GRADE IV

GRADE V

GRADE VI

Valvdörrarna levereras med förberedd larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, och platta för seismisk detektor. Levereras grundmålad.

TILLVAL: Det går självklart att få valvdörrarna måttanpassade, med extra lås, och de kan levereras med innerdörr alternativt gallergrind. Gallergrind är smidigt om valvet används frekvent dagtid då valvdörren kan stå öppen, men behöver en hög säkerhetsklass nattetid, eller vid förhöjd säkerhet.

KONTAKT
SKYDDSMONTER NIVÅ 3, 4, 5
SÄKERHETSRUM SSF 3492