GALLERGRINDAR

En säkerhetscontainer är ett säkerhetsrum anpassat för 10, 20, och 40-fots ISO-container, med valvdörr TITAN.  Syftet är att på arbetsplatser, idrottsföreningar och för all övrig förvaring öka svårighetsgraden för inbrott och därmed minska risken för stöld. Vi monterar ett säkerhetsrum som SSF 3492 inuti en container, och på så sätt skapa ett helt rum, som är säkert, och mycket svårt att ta sig in i. 

Det sker många stölder i containrar runt om i landet då det ofta är där som dyra verktyg och utrustning förvaras nattetid och vid all annan obemannad tid. Inte alls konstigt att containrar används till förvaring då det i grunden är ett suveränt, mobilt och lättanvänt ”säkerhetssystem”. 

Med en säkerhetscontainer från Nora kommer ni minst dubblera motståndet mot inbrott, och framför allt, ni köper er tid för polis/vakter att hinna ta sig till platsen innan inbrottet är fullbordat. Eftersom rummet byggs inuti befintlig container kommer de inte heller att kunna urskilja utifrån vilken container som är förstärkt och vilken som inte är det. Behovet av säker förvaring är inte alltid permanent sett till plats och tid. Genom att rummet byggs i en ISO-container möjliggör det enkel förflyttning förvaringsmöjligheterna till ny plats. 

En säkerhetscontainer används huvudsaklig till:

  • Förvaring av dyrbara verktyg på byggarbetsplatser och uthyrningsfirmor.
  • Förvaring av övrigt värdefulla egendomar såsom hästsadlar, cyklar, motorer, verktyg mm.
  • Mobil förvaring av vapen upp till 20 poäng. 

Säkerhetscontainrarna kan med enkelhet kopplas ihop med befintligt passersystem, vilket gör att för att få tillgång till innehållet krävs både passerkort, kod till det och kod till dörren. 

Ni har containrar, vi har säkerheten. 

Kontakta oss för mer information

2020 copyright Nora Säkerhetsutveckling AB

Logga och länk till startsida

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, och för att denna hemsida ska fungera optimalt.

Vi använder också tredjepartscookies för att analysera trafik och användningen på denna hemsida för att hela tiden utveckla och möjliggöra en ännu bättre och mer användarvänlig upplevelse.