VALVDÖRRAR

Svensktillverkade valvdörrar utifrån dina behov och förutsättningar

Valvdörr 1143-1 Nora Säkerhetsutveckling
Valvdörr 1143-1
Valvdörr 1143-1 Nora Säkerhetsutveckling
Valvdörr 1143-1 Nora Säkerhetsutveckling
Valvdörr 1143-1

Våra valvdörrar kommer i 3 modeller, där TITAN 2 NG är enligt SS EN 1143-1:

TITAN 2 NG (New generation) Valvdörr enligt SS EN 1143-1 för vapenförvaring i vapankasun , och för värdeförvaring. TITAN 2 NG är Nora Säkerhetsutveckling allra kraftigaste valvdörr. Den provades och godkändes för SS EN 1143-1 första gången i början av 00-talet, och genomgick våren 2020 en omprövning, därav NG. Valvdörr TITAN 2 NG SS EN 1143-1 levereras i Grade 3 till 6 beroende på utrustningsnivå. Denna valvdörr används i valv och vapenkasuner med klass enligt SS EN 1143-1, främst till vapenförvaring, men kan såklart användas till all typ av förvaring som denna klass är godkänd för. Vill ni läsa mer om standarden SS EN 1143-1, ladda ner SIS pdf här: SIS SS EN 1143-1. Bilderna ovan är ett exempel på hur en Valvdörr enligt SS EN 1143-1 kan se, beroende på utrustningsnivå. Valvdörren kan utrustas med nödöppningsfunktion av nyckellås alternativt elektroniskt motorlås. Externt batterifack för enklare batteribyten finns också som tillval.

Valvdörr 1143-1 Nora Säkerhetsutveckling
Valvdörr 1143-1 Nora Säkerhetsutveckling

TITAN 1 är en kraftigare valvdörr än TITAN. Den är framtagen för att främst monteras i våra säkerhetsrum och säkra containrar, där det kan behövas brandklassning. TITAN 1 är provad och godkänd i brandklass EI60, ej certifierad. Den är tillverkad som SSF 3492, med bakkantssäkring, och är gjuten med armering. Dörren levereras med, för klassningen, godkänt lås. I och med TITAN 1 är en gjuten dörr, och därmed betydligt tyngre än TITAN. Valvdörren kan utrustas med nödöppningsfunktion av nyckellås alternativt elektroniskt motorlås. Externt batterifack för enklare batteribyten finns också som tillval.

TITAN är vår lättaste och enklaste valvdörr i vårt sortiment. Den är framtagen för att främst monteras i våra säkerhetsrum och säkra containrar. Den är tillverkad som SSF 3492, med kolvar i 3 riktningar och bakkantssäkring. Dörren levereras med, för klassningen, godkänt lås. Valvdörren kan utrustas med nödöppningsfunktion av nyckellås alternativt elektroniskt motorlås. Externt batterifack för enklare batteribyten finns också som tillval.

Denna dörr är under utveckling.

Våra valvdörrar levereras med förberedd larminstallation med kanalisation, karmöverföring, magnetkontakt, och platta för seismisk detektor. Levereras grundmålad.

TILLVAL: Det går självklart att få dörrarna måttanpassade, med extra lås, och de kan levereras med innerdörr alternativt gallergrind. Gallergrind är smidigt om valvet används frekvent dagtid då valvdörren kan stå öppen, men behöver en hög säkerhetsklass nattetid, eller vid förhöjd säkerhet. Alla våra dörrar går att få med nödöppningsfunktion utifrån, vid händelse av låsdysfunktion av det befintliga låset. Nödöppningsfunktionen sänker inte säkerhetsnivån på dörren. Externt batterifack finns också som tillval, vid lås som kan behöva det. Vissa lås är lite svåra att hantera vid batteribyten, då det finns en risk att klämma kabeln som går till låset. Då kan ett externt batterifack vara smidigt, då knappsaten inte behöver tas bort.

Valvdörrarna levereras också med en borttagbar tröskel. Den är borttagbar av två anledningar; dels för att ha möjligheten att rulla in pallar i valvet på ett enkelt sätt, och dels för att det ska finnas möjlighet att lägga golv både i och utanför valvet som går genom karmen utan skarv. Vid det fallet kan tröskeln behöva modifieras i efterhand så det inte finns någon glipa mellan golv och dörrblad vid låst dörr.

Tänk på att alltid kontakta din lokala polismyndighet vid byggande av nytt valv eller vapenkasun. För att ditt valvet/vapenkasun ska godkännas måste den byggas enligt ett visst ”recept”. Detta för att valvet ska minst hålla samma säkerhetsklass som valvdörren. Det är därför viktigt att tidigt ta en dialog med polisen, och viktigt att dokumentera bygget under arbetets gång.

Kontakta oss för mer information

2020 copyright Nora Säkerhetsutveckling AB

Logga och länk till startsida

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, och för att denna hemsida ska fungera optimalt.

Vi använder också tredjepartscookies för att analysera trafik och användningen på denna hemsida för att hela tiden utveckla och möjliggöra en ännu bättre och mer användarvänlig upplevelse.